• הבחירה שלך:
עומק
גוון
מותג
  80
  דופן מחיצה למגירה לארגז )600 (10PU
  GRASS
  דופן מחיצה למגירה לארגז 900 מ (PU(10
  GRASS
  הארכת עומק עץ ליבנה 1200X155.5X49 מ"מ
  ROCKENHAUSEN
  הארכת רוחב עץ ליבנה 423.5X100X49 מ"מ
  ROCKENHAUSEN
  חוצץ למג'יק אופטימה (PU20)
  GRASS
  חוצץ למג'יק אופטימה- לבן (PU20)
  GRASS
  חלוקה לסכום עץ ליבנה 324X423.5X49 מ"מ
  ROCKENHAUSEN
  חלוקה לסכום עץ ליבנה 524X423.5X49 מ"מ
  ROCKENHAUSEN
  חלוקה לסכום עץ ליבנה 824X423.5X49 מ"מ
  ROCKENHAUSEN
  מארז 100 בולם רעש קדח (PU(1000
  GRASS
  מג'יק אופטימה לבן ליח' 4-120 חוצצים
  GRASS
  מג'יק אופטימה ליח' 120 -4 חוצץ
  GRASS
  מג'יק אופטימה ליח' 60 - 2 חוצץ
  GRASS
  מג'יק אופטימה ליח' 90 - 3 חוצץ
  GRASS