• הבחירה שלך:
עומק
משקל נשיאה
מותג
  15
  מסילה דיינה מוב 27 טאצ' (PU5)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 27 סמ ש.מלאה חדשה (PU20)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 30 טאצ' (PU5)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 30 סמ ש.מלאה חדשה (PU20)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 35 טאצ' (PU5)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 35 סמ ש.מלאה חדשה (PU20)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 40 טאצ' (PU5)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 40 סמ ש.מלאה חדשה (PU20)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 45 טאצ' (GF130101121604 (PU5
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 45 סמ ש.מלאה חדשה (PU15)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 50 טאצ' (PU5)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 50 סמ ש.מלאה חדשה (PU15)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 55 טאצ' (PU5)
  DYNAMOOV
  מסילה דיינה מוב 55 סמ ש.מלאה חדשה (PU15)
  DYNAMOOV