• הבחירה שלך:
גובה
גוון
מידה מ"מ
חומר
מותג
  65
  בורג לרגלית 450 ו- 470
  CAMAR
  בסיס לרגל 70 ממ לחיבור בורג לדגם 470
  CAMAR
  בסיס לרגלית דיבל 15 לדגם 415
  CAMAR
  בסיס לרגלית דיבל 15 ממ לדגם 450
  CAMAR
  בסיס לרגלית חיבור בורג לדגם 415
  CAMAR
  בסיס לרגלית חיבור בורג לדגם 450
  CAMAR
  מתאם תפס לסוקל עץ בנעיצה
  CAMAR
  מתאם תפס לסוקל עץ בהברגה
  CAMAR
  מתאם תפס לסוקל פלסטי לרגל 70 ממ
  CAMAR
  פינה °90 לצוקל 100ממ לבן מבריק D882
  SCILM
  פינה °90 לצוקל 120 ממ זהב מט A20
  SCILM
  פינה °90 לצוקל 120 ממ נחושת A19
  SCILM
  פינה °90 לצוקל 120 ממ שחור D98
  SCILM
  פינה °90 לצוקל 120ממ לבן מבריק D882
  SCILM
  פינה °90 לצוקל 150ממ לבן מבריק D882
  SCILM
  פינה 90 לצוקל 100 ממ שחור (גוון D98)
  SCILM
  פינה 90 לצוקל 120 ממ הכנה לצביעה
  SCILM
  פינה 90 לצוקל 120 ממ שחור מט (גוון 706)
  SCILM
  פינה 90 לצוקל 150 ממ שחור (גוון D98)
  SCILM
  פינה מתכוונת לצוקל 100 גוון D98 שחור
  SCILM
  פינה מתכוונת לצוקל 150 גוון D98 שחור
  SCILM
  פרופיל המשך 120 Hממ אלומיניום A11
  SCILM
  פרופיל המשך 120 Hממ זהב A20
  SCILM